Sweet no Sugar juicebar หรือ (sw.juicebar)
ภายใต้ sweet no sugars studio Part., Ltd.
>>>อยากให้ผู้คนได้รู้จักน้ำผลไม้สกัดเย็น ในสูตรที่เราพัฒนามาเพื่อต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดี ปรับสมดุลให้คนที่ไม่ชอบทานผักผลไม้ ทานง่ายขึ้น และเปลี่ยนมุมมองการบริโภค แบรนด์ของเราจะนำสมุนไพรต่างๆ ที่โดยทั่วไปหาทานยาก หรือกินยาก เช่น มะขามป้อม ขิง มะม่วงหาวมะนาวโห่ ตะลิงปลิง และอื่นๆ ซึ่งเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยม แต่ทำยาก หาทานยาก มาเป็นส่วนผสม สร้างสรรค์ให้รสชาติกลมกล่อม ทานง่าย ดื่มง่าย ซึ่งทางแบรนด์ของเรา นอกจากน้ำสกัดเย็นแล้ว ก็จะยังต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์ และอาหารต่างๆ เพื่อสุขภาพ อีกด้วย

>>>>สมุนไพร ต่างๆ หรือผลไม้บางชนิด ซึ่งหายาก เราได้นำมาจากชุมชน สวนเล็กๆ แต่สามารถควบคุมเรื่องคุณภาพของผลผลิตได้ อาจไม่สามารถขายผลผลิตได้ด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ เราจึงเข้าไปเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเหล่านั้น และ กำลังทำโครงการที่จะนำ ผลผลิตที่ขายไม่ทัน นำไปถนอมอาหารในรูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีการให้ความรู้ แก่บุคคล และชุมชน เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า สร้างมาตรฐาน ความสะอาด และ ปลอดภัย เพราะด้วยพื้นฐานองค์กร เป็นครูผู้สอน งานศิลปะการออกแบบ และด้านโภชนาการโดยเภสัชกร

Sweet no Sugar Studio พื้นฐานมาจากองค์กรการให้ความรู้ ต่อยอด และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และผลิตผลต่างๆ ให้มีคุณภาพ สร้าง แบรนด์ Sweet no Sugar Juicebar ขึ้นมาใน Concept ที่ว่า หวานแบบมีประโยชน์ อยากสร้างผลิตภัณฑ์ทาง อาหาร โภชนาการ ต่างๆ ที่ดีต่อผู้บริโภค และ ช่วยให้ผู้ที่มีผลผลิตเพิ่มมูลค่าให้สินค้าของตนเอง ผ่านการออกแบบ ด้วยเห็นว่าคนไทยต้องแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับวิกฤตของสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค ฝุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากที่ป้องกันจากภายนอกแล้ว ต้องสร้างจากภายในด้วย

>>โครงการและผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ sw.juicebar
1.น้ำผักผลไม้สกัดเย็น 100%
2.สลัดผัก และน้ำสลัดที่มีประโยชน์
3. ผัก ธัญพืช และ ผลไม้ แปรรูป
4. สูตรอาหารและขนมต่างๆ ที่แนะนำไปต่อยอดทำ เมนูทานเล่นต่างๆ
5. ชุด ขนม อาหาร ทางเลือก ให้กับงานหรือองค์กรต่างๆ