Sweet no Sugars Studio

Sweet no Sugars Studio (SW)

               ณัฐชา โพธิ์อุดม  ผู้ก่อตั้ง SW Studio (2011) สร้างสรรค์งานศิลปะ และออกแบบ เพื่อถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้คน ทุกเพศ ทุกวัย ในรูปแบบของ Workshops Event หลากหลายประเภท งานศิลปะและการสร้างสรรค์ไม่ควรหยุดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง ควรถูกถ่ายทอดและต่อยอดทางความคิดให้เติบโตและพัฒนาต่อไป เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ ที่ดี ให้กับสังคมอยู่ตลอดเวลา SW Studio เป็นที่รวมผลงานและความคิดสร้างสรรค์ จากศิลปินที่รักในงานศิลปะ ทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ และเป็นผู้จุดประกายความเป็นศิลปินในตัวของทุกคนออกมา ให้ทุกคนเก่งได้แค่ด้วยหัวใจที่รัก ศิลปะและออกแบบ มีอยู่ในตัวทุกคน เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย , องค์กร , บริษัท , สถาบันการศึกษา , โรงแรม , ร้านอาหาร , งานกิจกรรม ทุกระดับ เราพัฒนาผลงานสร้างสรรค์และจินตนาการให้ตอบโจทย์เฉพาะสถานที่หรือกลุ่มบุคคล ได้เป็นอย่างดี 🙂

เกี่ยวกับ SW Studio : เราเชื่อว่า งานศิลปะและการสร้างสรรค์ไม่ควรหยุดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่ง ควรถูกถ่ายทอดและต่อยอดทางความคิดให้เติบโตและพัฒนาต่อไป เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ ที่ดี ให้กับสังคมอยู่ตลอดเวลา SW Studio รวบรวมคิดค้น ศิลปะและงานออกแบบด้วยสองมือ เริ่มต้นด้วยรักความชอบ สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นประโยชน์และใช้งานได้จริงในชีวิต ผลงานหลากหลายแขนง ทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ และเป็นผู้จุดประกายความเป็นศิลปินในตัวของทุกคนออกมา ให้ทุกคนทำได้เก่งได้ แค่ด้วยหัวใจที่รัก เมื่อเริ่มจากรักไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะทำมันได้ดี

Spread the love